Zapichování a upichování

Zapichování je soustružení drážek různého profilu na vnějším obvodu obrobku nebo v dírách. Drážky na součástech se závity se dělají proto, aby se mohl závit stejné hloubky doříznout až do konce požadované délky nebo k čelní ploše osazení. U broušených součástí, které mají mít ostré přechody, které by se broušením nevytvořily, vysoustruží se drážka v místě přechodu.
 
Druhy drážek:
 • běžné drážky jsou normalizovány, na výkresech se nekótují, označují se písmeny A – E a šířkou nože, lomenou hloubkou zápichu (strojnické tabulky)
 • tvarové drážky – drážky pro klínové řemeny na řemenicích, pro těsnění
 • ostré drážky se nepoužívají u součástí, které jsou značně namáhány tahem nebo ohybem. Drážka zeslabuje jejich průřez a součásti v těchto místech praskají => normalizované drážky mají zaoblené přechody
Zapichovací nože:
 • levé nebo pravé nože menších průřezů jsou celistvé, z RO, nože větších průřezů se svařují (upínací část z uhlíkové oceli, řezná část z RO)
 • souměrné nebo ohnuté
 • tvarové drážky se soustruží noži s tvarovým ostřím
 • délka ostří nožů je přizpůsobena šířce drážky
 • nože se posouvají pouze kolmo k ose obrobku (při podélném posuvu by se zlomily)
 • aby se zmenšilo tření mezi řeznou částí nože a obráběným materiálem, zbrušují se vedlejší hřbety pod úhlem α1 = 2o a směrem tělesu nože pod úhlem 1o.
 • nože se nastavují do osy soustružení, při nastavení pod nebo nad osu by se mohly zlomit. Úhel nastavení κ = 90 o.
 • upínají se v nožové hlavě s velmi krátkým vyložením
 • lze soustružit i několik drážek dohromady, nože se nastaví na správné vzdálenosti drážek od sebe a na správnou hloubku 

Upichování je oddělování obrobku od polotovaru nebo rozdělování materiálu na několik kusů.
 
Upichovací nože:
 • jsou podobné nožům zapichovacím, ale mají delší řeznou část
 • mají úzké ostří, aby se při upichování netvořilo mnoho třísky
 • řezná část nože se zbrušuje jako u zapichovacího nože
 • nože se vyrábí z rychlořezné oceli (RO), u větších nožů se upínací část vyrábí z konstrukční oceli a z RO se vyrábí jen řezná část

Obr. 1. Zapichovací nože
Obr. 1. Zapichovací nože