Použité zdroje

 Název:  Frézař - Technologie pro frézaře pro1. ročník

Autor: Josef Vach
04-235-66

Název: Technologie pro frézaře pro 2. a 3. ročník
Autor: Josef Vach
04-230-64

Název: Příručka obrábění -Kniha pro praktiky
Autor: Sandvik Corman, Idéreklam, Sandviken
91-97 22 99-4-6

Název : Strojnické  tabulky- Pomocná učebnice pro školy technického zaměření
Autor:  Jan Leinveber, Pavel Vávra
80-86490-74-2

Název: Strojní obrábění I
Autor: Doc. Ing. Dušan Driensky, Ing. Pavel Fúrik, Ing. Terézia Lehmanová, Josef Tomaides-
 04-209-88

Název: Moderní strojírenství pro školu a praxi
Autor: Josef Dillinger a kolektiv
Europa sobotáles

Název: Technologie výroby II  -frézování   VUT Fakulta strojního inženýrství
Autor: Ing. Aleš Polzer, Ing. Petra Cihlářová

Název: Sylaby předmětu Výrobní technologie II
Autor: Doc. Ing. Anton Humár, CSc.