Pasivní součástky

Pasivní součástky v elektronice jsou takové součástky, které se v elektronických obvodech jeví jako spotřebiče energie. Jsou to rezistory, kondenzátory a cívky. Kondenzátory a cívky však mohou být v některých případech součástkami aktivními. Kondenzátor se nabíjí a kumuluje elektrický náboj. Elektrostatické pole se potom rozptyluje a kondenzátor do obvodu dodává proud opačným směrem. Pokud cívkou prochází proud, vytváří se kolem ní elektromagnetické pole. Při zániku proudu se naindukuje v cívce napětí a elektromagnetická energie cívky se rozptyluje v obvodu proudem se stejným směrem, který vyvolal vznik magnetického pole. Naindukované napětí má stejný opačné znaménko.

Pasivní součástky se nejčastěji vyrábí zpravidla v provedení se dvěma vývody. V tomto provedení se nazývají dvojpóly nebo jednobrany. Pokud mají více vývodů, jsou to vícepóly a identicky dvou a vícebrany.