Stručný popis projektu

Projekt je zaměřen na implementaci a inovaci ŠVP pro obory Mechanik elektrotechnik a Mechanik seřizovač. Projektem budou vytvořeny nové studijní návody a příručky pro žáky školy a pedagogy. Zkvalitnění výukových procesů (formou e-learningu, projektového vyučování) bude ověřeno zavedením do výuky spolu s novým volitelným předmětem Odborný cizí jazyk. Realizací projektu budou propojeny mezipředmětové vazby tak, aby žáci získali komplexní pohled na vyučované předměty a zvýšila se jejich odborná připravenost pro trh práce. Úspěšnost realizace projektu bude podporována i nezbytnou moderní ICT technikou.