Frézování drážek

Frézování drážek patří mezi časté frézařské operace. Drážky používáme např. k vytvoření rozebíratelného spoje – pero těsné, drážkovaný konec hřídele, atd., nebo drážky vodící – např. příčné saně suportu.

Rozdělení drážek

 • Pravoúhlé drážky
  • průběžné (po celé délce obrobku)
  • uzavřené – zapuštěné (pro pero)
  • průchozí (upínka)
  • drážky tvaru T (upínací)
 • Úhlové drážky
  • souměrné
  • nesouměrné
  • rybinovité (ČSN-kluzné vedení, upínání zápustek)
 • Tvarové
  • rádiusové
  • modulové
    

Postup výroby

Pravoúhlé drážky uzavřené zapuštěné se používají pro pero těsné a jsou normalizovány dle ČSN s rozměry předepsaných tolerancí. Při frézovaní, musíme zajistit přesné ustavení do osy obrobku, přesnou hloubku a šířku drážky, kterou nejčastěji rozjíždíme stopkovou frézou o menším průměru nebo speciální oscilující frézou, kde velikost vystředění se dá nastavit ve speciální hlavičce.

Obr. 1. Drážka pro těsné pero
Obr. 1. Drážka pro těsné pero
Velmi používané na strojních součástech jsou pravoúhlé zapuštěné drážky – pro pero těsné, které slouží k vytvoření rozebíratelného spoje s tvarovým stykem mezi hřídelí a nábojem a umožňuje přenášet otáčivý pohyb z části hnací na část hnanou. Pera těsná jsou normalizována dle ČSN 022562 tzn. všechny rozměry jsou lícovány v předepsaných tolerancích, proto i rozměry frézované drážky musí být vyrobeny přesně v předepsaných tolerancích. Pera přenáší kroutící moment svými boky a jsou namáhána na smyk a na otlačení. Jsou nalícovaná s předepsanou vůlí, aby při rozběhu nedocházelo k rázům vedoucím k rychlejšímu opotřebení. Pera nepočítáme pevnostním výpočtem, ale přiřazujeme jejich rozměry k průměru hřídele a kontrolujeme na dovolené otlačení. Při frézování musíme zajistit přesnou polohu, šířku a hloubku drážky.

Hloubku drážky frézujeme dvojím způsobem:

a) v celé hloubce najednou - použijeme čelní válcovou frézu se stopkou.V drážce předvrtáme díru abychom mohli nastavit celou hloubku drážky na jeden záběr - průchod. Fréza odebírá velké množství třísek, proto musíme zmenšit posuv na zub.

b) postupným prohlubováním po vrstvách – drážkováním - použijeme dvoubřitou drážkovací frézu, která odřezává malou hloubku řezu do 0,3 mm. Fréza vniká do materiálu čelními břity ve směru osy otáčení v krajních polohách – úvratích.
Přesnou šířku drážky docílíme rozjížděním frézou o menším průměru než je šířka drážky. Po vyhrubování drážky se ofrézuje postupně pravá a levá boční plocha. K frézování drážek přesné šířky nezávisle na průměru frézy lze použít tzv. házející frézu. Stopková fréza je upnuta výstředně ve zvláštním sklíčidle, takže hází – osciluje. Velikost výstředného uložení lze nastavit pootočením pouzdra ve sklíčidle, což umožňuje regulovat šířku drážky.
Obr. 2. Způsoby prohlubování drážky
Obr. 2. Způsoby prohlubování drážky
Obr. 3. Dvoubřitá drážkovací fréza
Obr. 3. Dvoubřitá drážkovací fréza
Obr. 4. Frézování přesné šířky drážky a) rozjížděním b) výstředně upnutou frézou (X - oscilace)
Obr. 4. Frézování přesné šířky drážky a) rozjížděním b) výstředně upnutou frézou (X - oscilace)

Rybinovité drážky

Rybinovité drážky jsou drážky úhlové-jejich plochy svírají jiný úhel než 90° a frézujeme je dvěma frézami a to:

 • drážkovací frézou vytvoříme pravoúhlou drážku –čelní válcová fréza nástrčná
 • frézou úhlovou ČSN 222254 rozjíždíme boky drážky pod úhlem 55°

Nakonec profrézujeme čelní válcovou frézou se zaoblenými špičky zubů odlehčení na dně drážky, které snižuje smykové tření posouvajících se součástí

Tyto drážky musíme pravidelně kontrolovat a měřit, zvláště rovnoběžnost boků v určitých délkách pomocí základních měrek.
Polohu drážky, hloubku a rozměry odlehčení měříme posuvným měřítkem. Sklon šikmých ploch měříme úhloměrem, šablonou nebo sinusovým pravítkem. Vzdálenost vodících ploch a jejich rovnoběžnost měříme nepřímo použitím dvou válečkových kalibrů a základních měrek. Základními měrkami doměřujeme rozměr „a“, který je na výkrese zapsán, nebo ho musíme vypočítat.

Obr. 5. Měření rybinovité drážky
Obr. 5. Měření rybinovité drážky
Obr. 6. Rybinovitá drážka
Obr. 6. Rybinovitá drážka
Obr. 7. Fréza na rybinovité drážky
Obr. 7. Fréza na rybinovité drážky

T drážky

 Drážky ve tvaru T se vyskytují na stolech obráběcích strojů (např. podélný stůl frézky), na upínacích deskách různých přípravků (např. kruhová upínací deska otočného stolu), v základových deskách a podobně. Vkládají se do nich šrouby s hlavou ve tvaru T, kterými se upínají svěráky, dělící přístroje, upínací přípravky, opěrky nebo přímo obráběné součásti. Postup při frézování drážky – nejdříve vyfrézujeme kotoučovou nebo stopkovou frézu pravoúhlou drážku a x b a potom speciální frézou na upínací drážky tvaru T ČSN 222118-222182 dofrézujeme rozšířenou část drážky c x d. Podle velikosti drážky, přesnosti a jakosti povrchu vyfrézujeme rozšířenou část drážky na jeden nebo několik záběrů. Musíme nastavit polohu frézy a obrobku tak, aby osa frézy byla shodná s osou pravoúhlé drážky. Kontrolujeme základními měrkami. Hloubku frézování nastavíme od horní plochy,aby čelní břity frézy orovnávali dno drážky. Po odstranění otřepů a očištění obrobku překontrolujeme rozměry drážky.

Obr. 8. T drážka
Obr. 8. T drážka

Chyby při frézování drážek

Při frézování drážek se můžou vyskytovat tyto chyby:

 • Chybná poloha drážky (např. osa drážky nesouhlasí s osou hřídele). Příčinou chybné nastavení vzájemné polohy frézy a obrobku
 • Chybné rozměry drážky. Příčinou je chybně zvolená fréza, resp. její házení (chyba v šíři drážky), chybné výškové nastavení vzájemné polohy frézy a obrobku (chyba v hloubce drážky) nebo chybné nastavení narážek vypínaní posuvu (chyba v délce drážky).
 • Obrobený povrch není kvalitní, příčinou je chybné nastavení řezných podmínek, především posuv na zub nebo tupá fréza.
 • Povrch součásti je poškozený: při upínání nebylo použito ochranných plechů na čelisti svěráku nebo se k doražení obrobku a podložky použila kladiva.
 • Profil drážky je chybný: příčinou je chybný profil frézy nebo chybné nastavení hloubky frézování.

Ukázky frézování drážek

KomentářeEvandro

05.05.2012 05:14

Podle mě jste banda zakomplexovanfdch krete9nů, co se serou do čeho nemaj Ote1zka je?! Podle ve1s je tabe1k škodlivej? =D A co plyny z aut, různe9 škodlive9 le1tky z tove1ren? To už ve1m nic neředke1!!?!Udělejte něco lepšedho pro listvdo, když už se někam cpete!!!