Dělící přístroje

Dělící přístroje jsou nejdůležitějším příslušenstvím frézek a dle konstrukce umožňují splnit tři hlavní úkoly při obrábění:

 1. rozdělit obvod obrobku na požadovaný počet dílů a natočit obrobek do polohy pro další frézovací záběr - např. frézování výřezů, drážek,mnohohranů apod.
 2. nastavení obrobku do šikmé polohy vzhledem k vodorovné ose, např. frézování drážek na kuželové ploše.
 3. natočení obrobku při současném přímočarém pohybu podélného stolu, např. frézování šroubovitých drážek.

Podle konstrukce a způsobu dělení rozdělujeme dělící přístroje na:

 1. jednoduché
 2. universální
 3. zvláštní

Jednoduché dělící přístroje

Konstrukce umožňuje plnit jen první ze tří základních úkolů tj. rozdělit obvod obrobku na omezený počet dílů a to na celistvé násobky beze zbytku obsažené v počtu zářezů dělícího kotouče. Dělící kotouč je přímo uložen na pracovním vřetenu přístroje. Počet dílů děleného obvodu je omezen počtem drážek, výřezů nebo dírek na dělícím kotouči. Dělící přístroje se vyrábí v levém provedení, takže se upínají na levou stranu podélného stolu frézky. Obrobky se většinou upínají do universálního sklíčidla.
Jednoduché dělící přístroje umožňují pouze přímé dělení, protože dělící kotouč se, kterým se ručně otáčí je přímo pracovním vřetenem spojen se sklíčidlem bez pomocného mechanismu – ozubeného převodu. Dělící kotouč má počet zářezů shodný s počtem dílů- roztečí- nebo jejich celými násobky. Např. 24 zářezů umožňuje dělit jen na 2, 3, 4, 6, 8, 12 a 24 stejných dílů. Je-li požadovaný počet dílů prvočíslo např. 3, 5, 7, 11, 13 atd., používáme zvláštních dělících kotoučů o souhlasném počtu zářezů nebo jejich násobku. Např. k vyfrézování 7 drážek použijeme kotouče se 7, 14, 21 nebo 35 zářezy.

Použití jednoduchých dělících přístrojů
Jednoduché přístroje používáme převážně v sériové výrobě při frézování čtyřhranů,šestihranů na šroubech a maticích, při frézování jednoduchých drážek,výřezů a zapuštění. Jejich obsluha je jednoduchá ,ale nejsou úplně přesné.

Obr. 1. Jednoduchý dělící přístroj
Obr. 1. Jednoduchý dělící přístroj

Universální dělící přístroj

Universální dělící přístroj se liší od jednoduchého dělícího přístroje konstrukcí jednotlivých částí a celkovým vzhledem. Umožňuje nepřímé dělení jednoduché i složené, frézování v šikmé poloze obrobku a frézování šroubovitých drážek.

Na rozdíl od jednoduchého přístroje má universální přístroj dvě hřídele – dělící a pracovní – spojené šroubovým převodem v poměru 1:40. Pracovní vřeteno se natáčí pohybem dělící kličky. Dělící kotouč je uložen na straně tělesa dělícího přístroje a s tělesem přístroje je spojen buď pevně při jednoduchém i složeném dělení, nebo otočně při diferenciálním dělení. Dělící kotouč má z obou stran v 11 soustředných kružnicích dírky, jejichž počet se postupně od středu zvětšuje a to:

 • na jedné straně 24,25,28,30,34,37,38,39,41,42,43
 • na druhé straně 46,47,49,51,53,54,57,58,59,62,66

Toto sestavení dírek umožňuje dělení obvodu od 2 do 60 dílů po jedné rozteči a do 120 dílů pro všechny počty dílů zakončené na 2,4,5,6,8,0 a dále v nepravidelném odstupňování až do čísla 720.
Dělící vřeteno přístroje je duté, aby bylo možno upnout a obrábět i dlouhé obrobky.
Na pravém konci vřetena je kuželová dutina pro uložení podpěrného hrotu a vnější závit pro našroubování sklíčidla nebo unášecí desky. Vřeteno se pro každý frézovací záběr zajišťuje šroubem v poloze. Na pracovním vřetenu je naklínováno šroubové kolo zabírající do šroubu na dělícím hřídeli. Na dělícím hřídeli je uložena dělící klička radiálně přestavitelná a v žádané poloze zajištěná kolíkem zasunutým do některé dírky na dělícím kotouči.

Obr. 2. Univerzální dělící přístroj
Obr. 2. Univerzální dělící přístroj
Obr. 3. Univerzální dělící přístroj
Obr. 3. Univerzální dělící přístroj

Aby mohl universální dělící přístroj plnit všechny tři základní úkoly musí mít:

 • dělící mechanismus – otáčení dělící kličky o požadovanou rozteč. Odečítání potřebného počtu dírek na roztečné kružnici usnadňují nastavitelná ramena.
 • sklápěcí mechanismus – umožňuje nastavení obrobku do šikmé polohy pod libovolným úhlem k rovině stolu. Vřeteno lze i nastavit do svislé polohy.
 • převodový mechanismus – slouží ke spojení dělícího přístroje s pohybovým šroubem podélného stolu frézky, což umožňuje frézování šroubovitých drážek. Obrobek v pracovním vřetenu se otáčí za současného podélného posuvu stolu frézky.
Obr. 4. Schéma mech. dělícího přístroje
Obr. 4. Schéma mech. dělícího přístroje
Obr. 5. Univerzální dělící přístroj
Obr. 5. Univerzální dělící přístroj

 Universální dělící přístroj doplněný výměnnými převodovými koly umožňující diferenciální dělení anebo spojení s pohybovým šroubem pro frézování šroubovitých drážek.

Způsoby dělení

Dělení je postupné pootáčení obrobku pro frézování . Vzdálenost jednoho pootočení od druhého,měřena na obvodu – rozteč se nazývá dělícím krokem a počet těchto kroků je dělení.
Dělení:

 • přímé
 • nepřímé jednoduché
 • nepřímé složené
 • diferenciální

Dělení přímé

Na universálním dělícím přístroji můžeme použít přímého dělení. Dělící kotouč je naklínován na válcové části pracovního vřetena a má dírky ve třech soustředných kružnicích v počtu 24, 30, 36 dírek.
Při tomto způsobu dělení musíme nejprve vysunout šroub ze záběru se šroubovým kolem. Přímé dělení používáme u jednoduchých případů.Počet dílů-roztečí- ,na než můžeme obvod obrobku rozdělit , je závislý na počtu dírek dělícího kotouče.


Příklad: Rozdělit obvod na tři stejné díly:
a) kružnice s 24 dírkami – pootočíme vřeteno o 8 dírek,
b) kružnice s 30 dírkami – pootočíme vřeteno o 10 dírek,
c) kružnice s 36 dírkami - pootočíme vřeteno o 12 dírek.
Počty dírek se odpočítávají ve smyslu otáčení vždy od sousední dírky k zasunutému kolíku.

Obr. 6. Tabulka pro přímé dělení
Obr. 6. Tabulka pro přímé dělení

Nepřímé dělení jednoduché a složené

File: /userdata/filelibrary/upload/nepeime-deleni-jednoduche.pdf

Nepřímé dělení

Dokument PDF, 281 kB

Diferenciální dělení

Používáme tehdy, je-li požadovaný počet dílů dán prvočíslem, nebo nelze-li obvod rozdělit nepřímým dělením. Diferenciální dělení umožňuje dělení na neomezený počet dílů. Od universálního dělícího přístroje se diferenciální dělení liší v tom, že při natáčení dělící kličky se současně pomocí výměnných a stálých převodových kol natáčí i dělící kotouč a to ve smyslu souhlasném, nebo opačném. Natáčení kotouče se vyrovnává rozdíl-diference mezi požadovaným počtem dílů a pomocným číslem. Pohyb dělící kličky se převádí na pracovní vřeteno dělícího přístroje přes šroubové soukolí s převodem 1:40. Pohyb z pracovního vřetena se převádí zpět na dělící kotouč přes výměnná převodová kola Z1,Z2,Z3,Z4 a kuželový a čelní převod s poměrem 1:1. Dělící kotouč se otáčí buď ve stejném smyslu s otáčením dělící kličky, nebo v opačném smyslu a to v závislosti na diferenci-rozdílu mezi pomocným číslem a počtem roztečí. Je-li tento rozdíl kladný + bude smysl otáčení shodný, bude-li záporný – dělící kotouč se bude natáčet proti smyslu otáčení dělící kličky. K zajištění smyslu otáčení slouží vložená kola, která nemění převod, ale jen smysl otáčení. Podle druhu převodu-jednoduchý nebo složený-použijeme jedno nebo dvě vložená kola.

Druhy převodů:
a)      jednoduchý převod – ozubená kola z1 a z4 –podle smyslu natáčení dělícího kotouče jedno nebo dvě vložená kola
b)      složený převod –ozubená kola z1, z2, z3 a z4 - podle smyslu natáčení dělícího kotouče se použije jedno nebo žádné vložené kolo 
Obr. 7. Jednoduchý převod
Obr. 7. Jednoduchý převod
Obr. 8. Složený převod
Obr. 8. Složený převod
Obr. 9. Jednoduchý převod s vloženým kolem
Obr. 9. Jednoduchý převod s vloženým kolem
Obr. 10. Jednoduchý převod s dvěma vloženými koly
Obr. 10. Jednoduchý převod s dvěma vloženými koly
File: /userdata/filelibrary/upload/postup-pei-frezovani-diferencionalniho-deleni.pdf

Postup výpočtu

Dokument PDF, 109 kB

KomentářeZeal

03.06.2012 08:07

I would really love us to attack the academies programme head-on. And I seem to recall that primaries can now apply for academy status.Academies were first created in order to turn around failing schools in deprived areas – the intentions were sound even if the solution was flawed. Now Gove is offering academy status to all outstanding schools, ie the very opposite of the original intention.The academy programme has failed – schools have become magnets for the middle clases so now have a lower than average take-up for free school meals. Adding outstanding schools to the mix simply means higher level of resources going to those least in need.The Pupil Premium is our flagship mechanism for supporting disadvantaged children and must not be sidelined by vanity projects like academies.The other key issue here is the role of local authorities. The Tories want to dilute their powers and pass control to unelected and democractically unaccountable bodies like governing bodies. And yet top tier local authorities still have the duty to provide sufficient school places and are held responsible for standards – both of which they cannot control as more schools opt out of local authority control. cheapest car insurance auto insurance

Rose

01.06.2012 07:34

Given the huge emphasis in ‘Re-inventing the State’ on Richard Wilkinson’s work on Inequality, and the very wide coverage given to his and Kate Pickett’s latest book ‘The Spirit Level’ on the pernicious and growing destruction caused by rising economic inequality in the UK, I think we need something that urges government policies that address this issue. It is frankly obnoxious to hear privileged and very wealthy leaders such as Osborne and Cameron claiming that we are all in it together as we face unimaginably savage cuts from which thy and their families, because of their wealth & privilege, will be immune. We need to press the government, in the light of the new revelations of the scale of the cuts, to introduce progressive income tax increases as a matter of urgency to ensure that the brunt of the pain is experienced by those most able to bear it – the rich – through taxation aimed at re-distributing their wealth & thereby reducing inequality, and not by the poorest and most needy having both vital services cut, & also having to bear the disproportionate burden of unfair VAT increases. There is now a very strong case indeed for large progressive income tax increases, as a fair way of reducing the proportion of cuts to be born by reduced public spending on vital services. Without this progressive increase in income taxes aimed at the wealthy, economic inequality rise very significantly, as in the Thatcher years, and, a la Wilkinson and Picketts research, the poor such as those on the council estate where I work will suffer hugely: becoming iller more frequently from preventable diseases, dying even younger than they do at present, suffering even more violence, having more of their children and parents committed to prison, experiencing ever higher levels of addiction and mental illness, and feeling ever more excluded from education, employment and society. We have to get the government to recognise this and hugely redress the balance between imposing cuts and progressively increasing income tax in favour of the latter. Only in this way can we maintain investment in the public sector and the kind of services that the people on my estate need desperately , whilst also reducing the deficit. car insurance quote car insurance rates

rmcgrqg

03.05.2012 03:27

qTkIvA qaatgylefqxh

Auth

03.05.2012 00:13

I would really love us to atcatk the academies programme head-on. And I seem to recall that primaries can now apply for academy status.Academies were first created in order to turn around failing schools in deprived areas the intentions were sound even if the solution was flawed. Now Gove is offering academy status to all outstanding schools, ie the very opposite of the original intention.The academy programme has failed schools have become magnets for the middle clases so now have a lower than average take-up for free school meals. Adding outstanding schools to the mix simply means higher level of resources going to those least in need.The Pupil Premium is our flagship mechanism for supporting disadvantaged children and must not be sidelined by vanity projects like academies.The other key issue here is the role of local authorities. The Tories want to dilute their powers and pass control to unelected and democractically unaccountable bodies like governing bodies. And yet top tier local authorities still have the duty to provide sufficient school places and are held responsible for standards both of which they cannot control as more schools opt out of local authority control.