Broušení

Vyvažování brusných kotoučů

Nehomogennost brusiva v brusném kotouči, má za následek nevyváženost a tím házení z důvodu nerovnováhy odstředivých sil. To se projeví hlavně u kotoučů velkých rozměrů pro velké rychlosti, kde by se projevila nevyváženost markantně. Ke statickému vyváženÍ stačí uloženi v ložiskách s malým odporem nebo na vodorovných břitech.
V mnoha případech stačí statické vyváženi vyrovnat vyvažovacími tělísky vloženými do drážky v přírubě. U velkých kotoučů je třeba ještě brusný kotouč vyvažovat dynamicky ve dvou vyvažovacích rovinách, na elektronické vyvažovačce.

Obr. 1. Statické vyvažování
Obr. 1. Statické vyvažování

Rovnání brusných kotoučů

Rovnání má dva cíle:

 • Profilování – se dělá u brusných kotoučů pro vytvoření tvaru, které budou v požadovaných tolerancích. Profilováni se dělá i u nových kotoučů aby se zkontrolovala jejich rovinost čel a kruhovitost.
 • Ošetření – se provádí, pro odstraní zbytku pojiva a otupených zrn na brusném kotouči. To způsobí odkrytí nových zubů a zvětšení prostoru pro odvod vytvořené třísky.

Způsoby orovnávání:

 • Diamantovými orovnávači
  • Korundové nebo karborundové kotouče lze dostatečně orovnat jednokamennými nebo dvou více kamennými diamantovými orovnávači. Úběr je 0,1 mm, při přesném orovnávání 0,01- 0,05 mm (dosáhne se jakostnějšího povrchu).
 • Ocelovými kolečky
  • Diamantové a CBN kotouče . Kolečka mají zvlněný nebo hvězdicovitý tvar.
 • Zamačkávacím ocelovým kotoučem( kladkou)
 • Keramickým orovnávacím kamenem
  • K ostření se používá korundový ostřicí kámen.

Při správném naostření by zrna měla vyčnívat aspoň třetinou z lože pojiva.

Obr. 2. Orovnávání
Obr. 2. Orovnávání
Obr. 3. Orovnávací nástroje
Obr. 3. Orovnávací nástroje

Upínání brusných kotoučů

 • Upínání musí být pečlivé se zřetelem na bezpečnost
 • Před upnutím se kotouč volně nasazený na trn zkouší poklepem dřevěnou paličkou. Tón musí být jasný.
 • Kotouč se nasazuje na vřeteno s vůlí. Doporučené uložení H12/e8, H13/e8, H12/d8, podle druhu broušení.
 • Ploché kotouče se upínají 2 přírubami stejného průměru . Průměr přírub nesmí být menší, než 1/3 průměru kotouče. Příruba musí mít na přítlačné straně vybrání ( dosedají mezikružím) minimálně 0,5,mm.
 • Mezi příruby a kotouč se vkládají kotoučky z měkké lepenky, pryže, kůže, plsti. Tloušťka 0,5-2mm.
 • Prstencové kotouče se do drážky příruby přitmelují.
 • U větších kotoučů jsou v přírubě drážky na vyvažovací tělíska.
 • Podložky musí přesahovat po obvodu alespoň 1 mm.
 • Při lehkém sevření se kotouč vystředí.
 • Šrouby a matice se nesmí utahovat násilím, zvláště ne údery.
 • Řezné kotouče se chrání krytem.
Obr. 4. Upínání brousícího kotouče (a - upínací příruba, b - kruhová drážka, c - vyvažovací tělísko, d - vložka z lepenky, plsti nebo kůže)
Obr. 4. Upínání brousícího kotouče (a - upínací příruba, b - kruhová drážka, c - vyvažovací tělísko, d - vložka z lepenky, plsti nebo kůže)