Použité zdroje

 1. 1.      MAIXNER, L. a kol.: Mechatronika. Brno: ComputerPress, 2006. ISBN

  2.      MAIXNER, L. a kol.: Automatizace, automatizační technika. Brno: Computer Press, 2000

  3.      MOSTÝN, V.: Mechatronika. Ostrava: VŠB TU, 2000. ISBN 80-7078-734-1

  4.      VALÁŠEK, M. a kol.: Mechatronika. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1995. ISBN 80-01-01276-X

  Elektronické zdroje:

  5.      Korytář, J., Krotký J.: Vybrané kapitoly z mechatroniky pro učitele. Pomocný učební materiál pro přednášky mechatroniky. [on-line] 2011. Dostupné na www: http://www.prvp.zcu.cz/ebooks/MECH%20Export/materialy/Vybrane_kapitoly_mech.pdf

  6.      Novák, A.: Exoskeleton udělá z člověka supermana. [on-line] 2011. Dostupné na www: http://tech.ihned.cz/c1-39370580-exoskeleton-udela-z-cloveka-supermana

  7.      Serafín, Č.: Mechatronika a automatizace. [on-line] 2011. Dostupné na www: www.kteiv.upol.cz/.../mechatronika/1-Mechatronika%20a%20autom

  8.      Plastické mazivo LGHP 2. [on-line] Dostupné na www: http://www.skf.com/files/289896.pdf

  9.      Katalog SKF: Mechatronika: Ložiskové jednotky se snímači. [on-line] Dostupné na www: http://www.exvalos.cz/soubory/File/Hlavni_katalog_SKF/6000_CS_12_Mechatronika.pdf

  10.   Petrus, M.: Rozšiřující SW mobotů, vycházející z poznatků etologie a genetiky. Model adaptace chování.  Diplomová práce, 1997. Kapitola Historie, s. 7-8 [on-line] Upraveno a zkráceno.

  Dostupné na www: http://cyber.felk.cvut.cz/gerstner/eth/download/dpmp.pdf